FILMY O PBP

Pierwszy w Polsce film o Porozumieniu bez Przemocy, zrobiony przez naszą Fundację:

Projekt Fundacji „Coaching Oparty na Potrzebach z użyciem PbP” zainicjował połączenie coachingu i NVC. Oto film o tego rodzaju coachingu:

Porozumienie bez Przemocy (PBP), ang. Nonviolent Communication (NVC) jest metodą komunikacji opracowaną przez amerykańskiego psychologa dr Marshalla Rosenberga. Zasadza się na przekonaniu, iż potrzeby wszystkich istot żyjących na Ziemi mogłyby być spełniane, gdyby tylko ludzie umieli słuchać i rozumieć siebie i innych, gdyby w procesie socjalizacji nie zatracili swojej naturalnej zdolności do empatii. Umiejętności tej można się powtórnie nauczyć.
PBP jest niekiedy nazywane komunikacją empatyczną, komunikacją świadomą. Jest sposobem porozumiewania się, który m.in:
prowadzi do polepszenia, pogłębienia kontaktu z drugim człowiekiem, pomaga nam lepiej zrozumieć samych siebie: odczytywać swoje emocje i potrzeby, zadbać o samych siebie poprzez wybór działań ze świadomością czego naprawdę nam potrzeba, uczy empatycznego słuchania, akceptacji różnorodności ludzi i postaw, pozwala nam dawać innym z satysfakcją to, o co proszą (a nawet czego rozpaczliwie żądają), gdyż pomaga nam usłyszeć ich ważne potrzeby, zwraca naszą uwagę na szczerość w relacjach, mówienie o tym, co jest dla nas ważne i jednocześnie słuchanie tego, co jest ważne dla innych osób, uczy skupiania się na faktach (zamiast oceny i krytyki siebie lub innych ludzi), daje dużą, pozytywną siłę sprawczą i twórczą poprzez kontakt z naszymi potrzebami, pomaga w rozwiązywaniu konfliktów.
Porozumienie Bez Przemocy jest stosowane w wielu organizacjach na całym świecie, przez tysiące osób w życiu codziennym, w procesach pokojowych min. ONZ, w szkołach i przedszkolach.

Światowa strona trenerów i praktyków NVC: www.cnvc.org

AKTUALNOŚCI:

Tania Bergier pracuje nad kolejną edycją programu Sen Żyrafy, która rozpocznie się na przełomie lutego i marca 2016 r. Przyjmujemy zgłoszenia do kolejnej edycji programu.

Agnieszka Pawlik pracuje nad kolejnym projektem międzynarodowym, tym razem w obszarze transformacji organizacji, które chcą spełniać więcej potrzeb swoich pracowników i klientów. Zmiana następuje poprzez rozwój kompetencji NVC osób, które ją tworzą.