Przykłady pierwszego kontaktu z Porozumieniem bez Przemocy i motywacji do uczenia się tej metody:

Zachowanie kontaktu i szacunku w trudnej sytuacji (PbP, NVC) „Z życia wzięte”

Użycie PbP (NVC) w nagłej sytuacji Powstrzymanie się od przemocy i zastosowanie empatii  „Z życia wzięte”

Użycie PbP w kontakcie z grupą (szkolenie na temat inny niż PbP) „Z życia wzięte”

Najpierw empatia (zrozumienie) wobec ludzi w gniewie, następnie szczere wyrażenie siebie i w rezultacie nawiązanie współpracy „Z życia wzięte”

Jak się uczymy PbP (NVC) Różne sposoby na poznawanie, pogłębianie i ćwiczenie umiejętności

Kiedy PbP (NVC) działa, a kiedy nie

NVC dla zaawansowanych

Głęboka empatia jako alternatywa wobec tradycyjnego wybaczania „Z życia wzięte”

Jak NVC może uwolnić od dużego bólu emocjonalnego

Uzdrawianie “wewnętrznego dziecka” za pomocą PbP (NVC)