Fundacja Życia Bez Przemocy istnieje w celu szerzenia wartości i umiejętności życia bez przemocy psychicznej i fizycznej we wszystkich grupach społecznych.

Główną formą realizacji tego celu jest edukacja grupowa i indywidualna. Fundacja organizuje szkolenia krajowe i międzynarodowe oraz prowadzi indywidualne konsultacje. Prowadzi też grupę doskonalenia umiejętności NVC i empatii dla osób zaawansowanych z Dolnego Śląska. Przygotowuje i realizuje programy przekształcania organizacji publicznych, społecznych i prywatnych w miejsca bez przemocy. Z działań Fundacji korzystają też osoby indywidualne.

Założyciele Fundacji
Fundację stworzyły i prowadzą cztery osoby, które ukończyły długoterminowe treningi Porozumienia Bez Przemocy oraz starają się urzeczywistniać w swoim życiu wartości pokoju, empatii i troski o wszystkie przejawy Życia na ziemi: Agnieszka Pawlik, Andrzej Łobodziński, Tatiana Bergier i Beate Kościelniak.