Założyciele Fundacji
Fundację stworzyły i prowadzą cztery osoby, które ukończyły długoterminowe treningi Porozumienia Bez Przemocy oraz starają się urzeczywistniać w swoim życiu wartości pokoju, empatii i troski o wszystkie przejawy Życia na ziemi: Agnieszka Pawlik, Andrzej Łobodziński, Tatiana Bergier i Beate Kościelniak.

Agnieszka Pawlik – Prezes
Trener umiejętności osobistych i społecznych, certyfikowana trenerka NVC, politolog. Ma bogate doświadczenie pozarządowe, międzykulturowe oraz z zakresu edukacji pozaformalnej. Ma też doświadczenie dziennikarskie i samorządowe. Facylitator metody Open Space Technology. Obecnie współpracuje głównie z Rozwijalnią we Wrocławiu, gdzie prowadzi regularne treningi Porozumieniem bez Przemocy na poziomach podstawowym oraz pogłębiającym. Prowadzi własną firmę szkoleniową w obszarze komunikacji, szczególnie NVC, Open Space. Jest coachem i mediatorką.

Wywiad z Agnieszką na ngo.pl
Artykuł nt. Porozumienia bez Przemocy

Andrzej Łobodziński – Wice-Prezes
Przedsiębiorca – założyciel, wieloletni Prezes Zarządu i były właściciel firmy „Key”. Posiada ponad 20 letnie doświadczenie teoretyczne i praktyczne w budowaniu i zarządzaniu multikulturową organizacją działającą w kilkunastu krajach. Lubi inspirować innych do działania i podejmowania wyzwań.

Tatiana Bergier
Członkini Zarządu
Germanistka, absolwentka studiów podyplomowych z zakresu socjoterapii oraz wielu szkoleń z dziedziny rozwoju osobistego i umiejętności interpersonalnych w kraju i za granicą. Współzałożycielka Fundacji Życia bez Przemocy, trenerka Fundacji Tutorów we Wrocławiu. Od 2010 prowadzi treningi Porozumienia bez Przemocy dla nauczycieli i rodziców. Multiplikatorka programu „Sen Żyrafy” (niem. Giraffentraum®) wprowadzającego metodę PBP do przedszkoli.

Beata Kościelniak – Członkini Zarządu do 2013 r.
Z wykształcenia prawnik, zajmuje się szkoleniami w jednostce samorządu terytorialnego, posiada doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich, absolwentka studiów podyplomowych „Zarządzanie projektami”, kursu „Praktyk NLP” oraz wielu szkoleń z dziedziny rozwoju osobistego i komunikacji. O PBP mówi: “Metodę Nonviolent Communication poznałam w 2009r. Stała się dla mnie niezwykłą inspiracją do budowania i pogłębiania relacji zarówno ze sobą, jak i z innymi ludźmi. Od 2010r. z ogromną przyjemnością prowadzę szkolenia z komunikacji empatycznej”. Obecnie mieszka w Wielkiej Brytanii.
Blog o rozwoju: beatakoscielniak.com