„Sen Żyrafy”

Porozumienie bez Przemocy w przedszkolu – pilotaż programu w 11 wrocławskich przedszkolach
„…Mamo, mamo! Dziś w przedszkolu znaleźliśmy małą żyrafę, ona jest zupełnie sama i będziemy się nią zajmować…”
Nauczycieli wraz z przedszkolakami zapraszamy do udziału w projekcie „Sen Żyrafy” i wspólnego uczenia się Porozumienia bez Przemocy.
Podczas pięciu dni dzieci w formie zabawy poznają podstawy metody PBP (obserwacja, uczucie, potrzeba, prośba), a następnie w kolejnych tygodniach pogłębiają umiejętności nazywania uczuć i potrzeb, okazywania empatii oraz rozwiązywania konfliktów. Nauczyciele biorący udział w programie są wcześniej przeszkoleni z PBP i wyposażeni we wszystkie narzędzia i wskazówki potrzebne do przeprowadzenia programu.
Kontakt:
Tatiana Bergier
tel: 501 283 624
email: senzyrafy@gmail.com

Ulotka

Coaching Oparty na Potrzebach

W wyniku realizacji międzynarodowego projektu Coaching Oparty na Potrzebach, Fundacja wzbogaciła się o nowe narzędzie pracy, pomagające nam w realizacji naszej misji: połączenie Porozumienia bez Przemocy i coachingu w indywidualnej pracy z osobą uczącą się NVC. Więcej w materiale filmowym (po polsku) oraz ulotce (po angielsku) . Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby i instytucje!

Więcej o samym projekcie w dziale Projekty zakończone

projekt był współfinansowany przez:

logo_program_llp_pl_jpeg_2

Program redukcji przemocy werbalnej oraz przemocy w działaniu dla organizacji

Program redukcji przemocy werbalnej oraz przemocy w działaniu dla organizacji
Adresaci:
Zespoły firm, organizacji pozarządowych oraz instytucji
Cele ogólne:
1. Zwiększenie poziomu zadowolenia i spełnienia pracowników w miejscu pracy (pracodawców, pracowników, współpracowników, wolontariuszy)
2. Zwiększenie zadowolenia klientów i/lub adresatów działań organizacji
Cele szczegółowe:
1. Redukcja napięć interpersonalnych oraz konfliktów
2. Szybkie rozładowywanie napięć interpersonalnych oraz rozwiązywanie konfliktów
3. Zwiększenie świadomości realizacji naturalnych potrzeb życiowych w miejscu pracy
5. Zwiększenie świadomości realizacji naturalnych potrzeb życiowych klientów i/lub adresatów działań organizacji
Cele edukacyjne/rozwojowe:
1. Nabycie świadomości oraz redukcja komunikatów blokujących porozumienie
2. Zwiększenie umiejętności rozpoznawania własnych stanów emocjonalnych i stojących za nimi potrzeb
3. Nabycie umiejętności nawiązywania kontaktu na poziomie obserwacji wolnej od oceny, emocji i naturalnych potrzeb oraz formułowania wolnych od przemocy próśb
Zespoły organizacji szkolone są w grupach warsztatowych liczących 10-12 osób.
Czas trwania: 1 rok
Forma realizacji
Cz. 1
Spotkanie informacyjne z zespołem – 2 godziny + 1 godz. na pytania i ustalenia
Cz. 2
Trening podstawowych umiejętności Komunikacji Świadomej
30 godzin dla każdej z grup, 12 cotygodniowych warsztatów (każdy 2,5 godz.) przez 3
miesiące + praca indywidualna między zajęciami
Cz. 3
Trening pogłębiający + indywidualne wsparcie
30 godzin dla każdej z grup, 12 warsztatów raz na dwa tygodnie(każdy 2,5 godz.) przez 6
miesięcy + praca indywidualna między zajęciami
30 godzin indywidualnego wsparcia dla uczestników w miejscu pracy (mediacje, coaching)
Fundacja Życia Bez Przemocy, www.fzbp.org
Cz. 4 (opcja dodatkowa)
Konferencja metodą Open Space Technology nt. komunikacji i dalszej współpracy, podsumowanie i promocja rezultatów
Jeden dzień
Fundacja wyda certyfikat i umieści informację na swojej stronie internetowej o organizacji, której zespół został przeszkolony z Komunikacji Świadomej.
Program opracowany jest na podstawie metody Porozumienia Bez Przemocy wg Marshalla Rosenberga. Jest przetestowany w ramach międzynarodowego projektu Life Long Learning Grundtvig w naszej Fundacji oraz w Domu Twórczego Życia Rozwijalnia we
Wrocławiu.
Trenerka: Agnieszka Pawlik
W ramach potrzeb zaangażowani zostaną też inni trenerzy współpracujący z Fundacją
Kontakt:
tel. 604 579 421
e-mail: agnie.pawlik@gmail.com